אי הרשעה

אי הרשעהכאשר מוגש כנגד אדם כתב אישום והוא נמצא אשם בעבירה אשר יוחסה לו, הוא מורשע בדין. מלבד העונש אשר יוטל עליו בגזר הדין, יישא עמו הנאשם רישום פלילי על כל המשתמע מכך.

אולם, ישנם מקרים מיוחדים בהם על אף שאדם נמצא אשם בעבירה, בית המשפט נמנע מלהרשיע אותו. מהי אי הרשעה ובאלו מצבים היא אפשרית? על כך במאמר שלפניכם.

שיקום מול הרתעה

הרשעה פלילית נועדה להרתיע את הנאשם מפני חזרה על המעשה ולשמור על שלום הציבור. אולם לצד ההרתעה, ישנו אינטרס מובהק לשקם את הנאשם ולאפשר לו לחזור לחיים תקינים. שני האינטרסים הללו סותרים זה את זה בשל ההשלכות השליליות של הרשעה פלילית על חייו של אדם אשר פוגעות מטבע הדברים ביכולתו להשתקם ולהשתלב מחדש בחברה.

משום כך, נקבע כי כאשר הנזק הצפוי לנאשם מן ההרשעה אינו מידתי לחומרתה, בית המשפט רשאי להימנע מהרשעה על אף שהנאשם ביצע את המיוחס לו בכתב האישום. האפשרות לקביעת אי הרשעה נוצרה מתוך ההבנה כי לא כל אדם אשר ביצע עבירה פלילית, הוא עבריין, אשר מהווה סכנה לציבור ובמצבים מעין אלו, יש להעדיף את שיקומו של הנאשם על פני אינטרס ההרתעה.

אי הרשעה

כאמור מעלה, בית המשפט רשאי לקבוע כי אדם אשם בעבירה אשר יוחסה לו בכתב האישום, אך בכל זאת להימנע מהרשעה. הכרעת דין כזו של אי הרשעה, תסתיים לרוב בסנקציה של מאסר על תנאי או עבודות לשירות הציבור (של”צ) וחשוב מכך – לנאשם לא יהיה רישום פלילי.

פירוש הדבר הוא כי הנאשם יוכל לקבל תעודת יושר כמו כל אדם מן השורה. יחד עם זאת חשוב לציין, כי  נותר מן המשפט הפלילי, רישום פנימי במאגר המידע של המשטרה והוא יהיה נגיש לגופים מסוימים כגון צה”ל ושב”כ, אולם שוב, כלפי כולי עלמא, לנאשם אין כל רישום פלילי ועברו נקי.

אי הרשעה, חשוב להבהיר, מתאפשרת במקרים מיוחדים, בהם בית המשפט מתרשם כי הסתבכותו הפלילית של הנאשם אינה מעידה על אופיו וכי חומרת העבירה אינה מצדיקה את ההשלכות השליליות של הרשעה פלילית. בין שיקוליו של בית המשפט לעניין זה: העדר עבר פלילי, הסבירות כי הנאשם יחזור על העבירה, מידת הפגיעה של העבירה באחרים, האם הנאשם לוקח אחריות על העבירה וכיו”ב. כמו כן, לשם קבלת החלטה בעניינו של הנאשם, בית המשפט נעזר בתסקיר של שירות המבחן ולו חשיבות רבה ביותר, כפי שיוסבר להלן.

חשיבותו של תסקיר שירות המבחן

בית המשפט אינו נוהג לקבל החלטה בדבר אי הרשעה, ללא קבלת תסקיר של קצין מבחן ובו המלצה או אי המלצה באשר לתוצאות ההליך הפלילי. קצין המבחן מקיים מספר פגישות עם הנאשם, אשר מטרתן היא לברר מה היו נסיבות העבירה, מהו יחסו של הנאשם לגביה (למשל האם הוא מקבל אחריות על המעשה ומביע חרטה) ומהי מידת מסוכנתו מול הנזק שייגרם לו בעקבות ההרשעה.

בסיומן של הפגישות הללו, יכתוב קצין המבחן המלצה האם יש לסיים את ההליך הפלילי באי הרשעה או אם לאו. מטבע הדברים, ככל שקצין המבחן התרשם לטובה מן הנאשם וסבר כי יש אפשרות טובה לשקמו, סביר להניח כי הוא ימליץ על אי הרשעה. יודגש כי בית המשפט מעניק משקל משמעותי מאוד לחוות הדעת של קצין המבחן ונדירים המקרים בהם התקבלה החלטה על אי הרשעה, ללא חוות דעת מקצין המבחן שהמליצה על כך.

על כן חשוב מאוד כי הנאשם יקבל ייעוץ משפטי והכוונה מעורך דינו טרם יחל סבב הפגישות עם קצין המבחן. עורך הדין יסביר לנאשם מה הוא עתיד להישאל, מהן הנקודות החיוביות שעליו להדגיש בפני קצין המבחן ויעשה כל שניתן על מנת לוודא כי התנהלות הנאשם בפגישות הללו, תוביל להמלצה לאי הרשעה.