אונס

אונסאונס היא עבירת המין החמורה ביותר בדין הפלילי משהיא פוגעת הן בגופה והן בנפשה של האישה. בהתאם לזאת, העונש בגין עבירה זו הוא עד 16 שנות מאסר, כאשר אונס בנסיבות מחמירות, דינו מאסר של עד 20 שנה.

בעילה והעדר הסכמה

עבירת האונס המופיעה בסעיף 345 לחוק העונשין, נוצרת בהתקיים שני תנאים: בעילה – החדרת איבר גוף או חפץ לאיבר המין של האישה והעדר הסכמה מצידה למעשה. מונח זה קיבל במהלך השנים פרשנות רחבה בפסיקה ונקבע כי העדר הסכמה אינו מחייב אמירה מפורשת מצד האישה. די בכך שהיה ניתן להבין מאופן התנהגותה של האישה כי היא אינה מעוניינת בקיום יחסי מין.

יתרה מזאת, הסכמתה של האישה ליחסי מין צריכה להיות הסכמה חופשית ועל כן, קבלת הסכמה במרמה לקיום יחסי מין, דינה כאונס. זהו מצב שבו האישה נתנה את הסכמתה רק בשל תרמית, מצג שווא מצדו של הגבר, למשל כאשר הגבר הציג את עצמו כרווק, כאשר למעשה הוא נשוי, או סיפר לאישה כי הוא בריא, בעודו סובל ממחלת מין. במצבים אלו נטען כי העובדות השקריות שהוצגו בפני האישה, שוללות למעשה את האוטונומיות של הסכמתה. לפיכך, אין המדובר בהסכמה חופשית ומעשה זה הוא בגדר אונס, על כל המשתמע מכך.

קיום יחסי מין עם קטינה

סעיף החוק העוסק באונס, מייחד התייחסות ספציפית למצב של קיום יחסי מין עם קטינה שטרם מלאו לה 14 שנים. החוק קובע כי זוהי עבירה של אונס, אף אם הקטינה נתנה את הסכמתה. הרציונל בקביעה זו, היא ההנחה כי קטינה מתחת לגיל 14, אינה יכולה הלכה למעשה לתת הסכמה חופשית לקיום יחסי מין, משהיא אינה מבינה את ההשלכות והמשמעויות של מעשה שכזה. כמו כן, ישנו אינטרס חברתי מובהק לשמור על סטנדרט מוסרי בחברה ולמנוע פגיעה נפשית ובוודאי פיזית בקטינים על ידי קיום יחסי מין בגיל מוקדם כל כך.

מעשה סדום

עבירת האונס בחוק העונשין מתייחסת לנשים בלבד, אולם ישנם למרבה הצער גם מקרים של פגיעה מינית בגברים. עבירה זו נקראת מעשה סדום והיא מופיעה בסעיף 347 לחוק העונשין ומוגדרת כהחדרת איבר גוף או החדרת חפץ אל פי הטבעת, או החדרת איבר מין לפיו של אדם.

עבירה זו נחשבת, בדומה לעבירת האונס כעבירה פוגענית מאוד ועל כן העונש בגינה חמור גם הוא –  עד 10 שנות מאסר. כמו כן, במקרים שונים, מעשה סדום ייחשב למעשה של אונס וניתן יהיה להטיל על העבריין, עד 20 שנות מאסר. שתי דוגמאות למצב שכזה: כאשר המעשה בוצע בקטין מתחת לגיל 14, או כאשר הקורבן היה תחת איום של נשק חם או קר.

פנייה לעורך דין פלילי

מן האמור לעיל, ניתן להבין כי עבירת האונס היא עבירה חמורה מאוד ובתי המשפט רשאים לגזור עונשי מאסר כבדים על אדם אשר הורשע בעבירה זו, עד 16 שנות מאסר ועד 20 שנות מאסר לאונס בנסיבות מחמירות. יחד עם זאת, מדרג הענישה הוא רחב מאוד ותלוי בחומרת המעשה ובנסיבותיו.

ייצוג משפטי טוב יכול למנוע לעיתים הגשת כתב אישום ולחילופין, אם ישנה העמדה לדין, לחתור להשגת עסקת טיעון מקלה עבור הנאשם. על כן, אם זומנת לחקירה בחשד לעבירה של אונס, או נעצרת, אתה זקוק לייצוג משפטי מקצועי של עורך דין פלילי, אשר מתמחה בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות מין. עורך הדין ינחה אותך כיצד לנהוג בחקירה, ילווה אותך במהלכה  ויעשה את המיטב כדי למזער את הנזק במסגרת ההליך הפלילי.